Disclaimer

 

Deze site is met grote zorg samengesteld door Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’. Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

De verstrekte informatie dient in geval van gewenst gebruik te allen tijde eerst te worden voorgelegd aan een ter zake deskundige, mede omdat de informatie niet zonder meer en/of in alle gevallen voor individuen van toepassing is.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites.

Op deze Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’-site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Copyright © 2011 Orthodontiepraktijk ‘Onderweg’ All Rights Reserved.