Scholing

Bij- en nascholing zijn een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goede orthodontische zorg te verlenen. De Vereniging van Orthodontisten verlangt daarom dat orthodontisten voldoende naar school gaan. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de orthodontisten regelmatig bijgeschoold worden, maar ook het gehele team.

De afgelopen jaren is het team in de volgende onderwerpen geschoold:

  • Infectiepreventie en hygiëne
  • Mondfotografie
  • Ergonomie
  • Stralingshygiëne en opnametechnieken voor röntgenfoto’s
  • Reanimatie
  • Communicatie