Klachtenregeling

Bij klachten over de behandeling in de breedste zin van het woord, verzoeken wij deze eerst te bespreken met de behandelend orthodontist. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is het altijd mogelijk om informatie in te winnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) op nummer 0900 20 25 012. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).