Kwaliteitseisen

De Vereniging van Orthodontisten (VvO) stelt de kwaliteitsvoorwaarden vast waaraan een zorgaanbieder van orthodontische zorg moet voldoen om voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen. Een lid van de VvO moet:

  1. ingeschreven zijn in het specialistenregister DMO
  2. deelnemen aan vijfjaarlijkse intercollegiale visitatie
  3. werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk
  4. minimaal 1 week per jaar bij- en nascholing volgen
  5. voldoende uren per week werkzaam zijn als specialist
  6. voldoen aan diverse wettelijke eisen

 

Iedere 5 jaar wordt beoordeeld of een orthodontist voldoet aan bovenstaande eisen, waarna de registratie in het specialistenregister met 5 jaar wordt verlengd.

De orthodontisten van orthodontiepraktijk ┬┤Onderweg┬┤ voldoen aan deze eisen en mogen daarom het kwaliteitskeurmerk voeren.