kwaliteitseisen

 

 

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt de kwaliteitsvoorwaarden vast waaraan een zorgaanbieder van orthodontische zorg moet voldoen om voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen. Een lid van de NVvO moet:

  1. ingeschreven zijn in het specialistenregister DMO
  2. deelnemen aan vijfjaarlijkse intercollegiale visitatie
  3. werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk
  4. minimaal 1 week per jaar bij- en nascholing volgen
  5. voldoende uren per week werkzaam zijn als specialist
  6. voldoen aan diverse wettelijke eisen

 

Iedere 5 jaar wordt beoordeeld of een orthodontist voldoet aan bovenstaande eisen, waarna de registratie in het specialistenregister met 5 jaar wordt verlengd.

Orthodontisten Onderweg voldoet aan deze eisen en mag daarom het kwaliteitskeurmerk voeren.

Orthodontisten Onderweg - Castellumstraat 1 E,  (ingang naast modezaak Sebastian) - 2405 CB  ALPHEN AAN DEN RIJN - 0172-470085 - info@ortho-onderweg.nl