Kosten

Bij obstructief slaapapneu (OSA) wordt het mandibulair repositie appeuroaraat (MRA) vergoed uit de basisverzekering. Je moet wel rekening houden met het jaarlijkse eigen risico.

Als je snurkt, maar geen OSA hebt, wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je ontvangt bij het eerste bezoek een kostenbegroting. Start van de behandeling kan plaatsvinden wanneer de kostenbegroting getekend voor akkoord aan ons is geretourneerd.

Betalingen vinden plaats conform de betalingsvoorwaarden van de beroepsvereniging. Wij houden een betalingstermijn van 30 dagen aan.